คณะอาสาสมัครทันตแพทย์เดินทางไปปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ปีที่15ทีมที่6

 8 ธันวาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 อาสาสมัครทันตแพทย์มูลนิธิ พอ.สว. ออกเดินทางไปปฎิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนได้โอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่ 15 ทีมที่ 5 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตตาก ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง