ทันตแพทย์อาสามัครเดินทางๆปปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมฯปีที่15ทีมที่7

 15 ธันวาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 อาสาสมัครทันตแพทย์มูลนิธิ พอ.สว. ออกเดินทางไปปฎิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนได้โอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่ 15 ทีมที่ 7 อำเภออมก๋อย(2) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง