เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.มอบรถแก่ พอ.สว.จ.ลำพูน

 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.มอบรถยนต์ตู้แก่ พอ.สว.จังหวัดลำพูน เพื่อใช้ในกิจการมูลนิธิ พอ.สว.ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง