มูลนิธิพอ.สว.จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่

 23 ธันวาคม 2562

มูลนิธิพอ.สว.จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ พร้อมได้รับเชิญจากผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่ ให้ร่วมรับบริจาค ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่23-27 ธันวาคม 2562 

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง