รับมอบเงิน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 27 ธันวาคม 2562

 

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 นายพงษ์ชัย ศรีธัญพงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ พอ.สว.พร้อมด้วยนายไกรเดช เถกิงเกียรติ กรรมการมูลนิธิ พอ.สว. รับมอบเงินบริจาคจากธนาคารไทยพาณิชย์โดยมีนางสาวอรุณศรี ฉันทพิชญานันท์ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมสังคม เป็นตัวแทนจากธนาคารมอบเงินจำนวน500,000บาท (ห้าแสนบาทถ้วย) เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สว. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง