พิธีบำเพ็ญกุศล 2 ม.ค.2563

 2 มกราคม 2563

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2 ม.ค.2563 ณ สนง.มูลนิธิ พอ.สว.

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง