เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.เชียงราย13มค.63

 13 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วย พอ.สว.จ.เชียงราย และพระราชทานของที่ระลึกแก่อาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง