เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.พะเยา

 16 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วย พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่อาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง