ผ่าตัดต้อกระจก รพ.ปลายพระยา 63

 22 มกราคม 2563

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่และโรงพยาบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563 มีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด จำนวน 106 ดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ โรงพยาบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง