บ.กีฟฟารีนมอบเงิน30,000บาท

 26 มกราคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.นางสาวสมพิศ สงวนตั้ง หัวหน้างานการเงิน สนง.มูลนิธิ พอ.สว.เป็นผู้แทนรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ จำนวน 30,000 บาทจาก พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บ.กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์บอลรูม เพื่อใช้ในกิจกรรมมูลนิธิ พอ.สว.ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง