ผู้อำนวยการรับมอบเงินบริจาค จากบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 21 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่ 21กุมภาพนธ์ 2563 ทันตแพทย์สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. จากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 550,000บาท(ห้าแสนห้าหมื่นบาท)จากโครงการบริจาคคะแนนจากบัตรสมาชิกบางจากให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ปีที่14 ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ "สมาชิกบางจาก ร่วมปั่นน้ำใจ สู้การให้ไม่รู้จบ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานใหญ่บางจาก อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง