เลขาธิการรับมอบเลนส์แก้วตาเทียมจาก บ.พรพลอินสตรูเม้นท์ จำกัด

 25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.รับมอบเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 250 อัน มูลค่า 97,500 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากบริษัท พรพลอินสตรูเม้นท์ จำกัด เพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง