วันเสาร์, 24 สิงหาคม 2562
บริจาคตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป ได้รับพระราชทานเหรียญทอง และบริจาคตั้งแต่ 1,000-9,999 บาทจะได้รับพระราชทานเหรียญเงิน

      

    การบริจาค


        เนื่องด้วยมูลนิธิมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมูลนิธิมี 59 จังหวัด พอ.สว.

ที่ ดำเนินกิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้่น บุคคลหรือองค์กรใดที่ต้องการบริจาคเงินให้มูลนิธิเพื่อนำดอกผลของเงินบริจาค ไปใช้

จ่ายตามวัตถุประสงค์สามารถบริจาคได้ 2 ทาง ดังนี้

        1. บริจาคเข้าบัญชีได้โดยตรงที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานเหลือง ในนามของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีคริน

                   ทราบรมราชชนนี บัญชีเลขที่ 005-2-15198-8

        2. บริจาค ในนามโครงการ "กองทุน............................."จัดตั้งเป็นกองทุนย่อยในมูลนิธิโดย บริจาคตั้งเป็นกองทุนเริ่มแรก 100,000.00

             บาท และสามารถบริจาคเพิ่มเข้ากองทุนได้ทุกปี ตามสะดวกทุกปีมูลนิธิจะนำดอกผลที่ได้จากเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

          ตามความประสงค์ของผู้บริจาคและเมื่อสิ้นปีมูลนิธิจะรายงานยอดเงินคงเหลือของกองทุนทราบทุกปี

       3. มูลนิธิจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ โดยมูลนิธิได้รับการยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร

          ลำดับที่  62 และออกใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐาน

      4. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่ www.pmmv.or.th ผู้ประสงค์จะบริจาคสามารถติดต่อการเงินได้โดยตรง 0-2226-5666 

          ต่อ 2302

      รายละเอียดการบริจาค

          การบริจาคตั้งแต่ 1,000-9,999บาท จะได้รับเหรียญเงินที่ระลึก การบริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเหรียญทองที่ระลึก

 

 เหรียญเงิน  เหรียญทอง
 coin1  coin2

 

 

                                                                                                           


    

 

 

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานการเงิน
โทร 0-2226-5666 ต่อ 2302, 2305 โทรสาร 0-2225-5510

222842
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
192
323
2069
218834
6937
10159
222842
Your IP: 18.232.53.231
2019-08-24 18:12
August 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1