วันเสาร์, 24 สิงหาคม 2562
บริจาคตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป ได้รับพระราชทานเหรียญทอง และบริจาคตั้งแต่ 1,000-9,999 บาทจะได้รับพระราชทานเหรียญเงิน

โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้

น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


หลักการและเหตุผล

ความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อยบริเวณใบหน้าคือภาวะพิการปากแหว่งเพดานโหว่พบมากที่สุดประมาณ 1 ต่อ 650 ของทารกแรกเกิด ความพิการนี้ทำให้มีปัญหาในการดูดนม การรับประทานอาหารทำให้สำลักอาหารได้ง่าย อาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หรือหูน้ำหนวก เมื่อโตขึ้นเริ่มพูดได้จะมีการออกเสียงผิดปกติ พูดไม่ชัดเสียงขึ้นจมูก ทำให้เด็กมีปัญหาทั้งด้านกายภาพและในด้านจิตใจ อยู่ในสังคมด้วยความไม่มั่นใจ ความพิการอื่นๆ เช่น ความพิการของมือแต่กำเนิด จะส่งผลต่อการทำงานของมือผิดปกติ อุบัติเหตุต่าง ๆ รวมทั้งไฟไหม้น้ำร้อนลวกจะก่อให้เกิดความพิการต่อมือแขนขาใบหน้า ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน การหยิบจับเขียนหนังสือเป็นไปได้ลำบากและยังเสียบุคลิกภาพ เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก”    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ        
  2. เพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่ง – เพดานโหว่ ที่ยังไม่ได้ผ่าตัดได้รับการผ่าตัดรักษา และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้ว ได้ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติที่ยังเหลืออยู่
  3. เพื่อผ่าตัดแก้ไขเด็กที่มีมือพิการตั้งแต่กำเนิด
  4. เพื่อผ่าตัดแก้ไขแผลเป็นจากการหดรั้งทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไปและอุบัติเหตุจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก
  5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น
  6. เป็นการสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการบริการในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
  7. พัฒนาแนวทางการรักษา และการติดตามหลังการรักษา

เป้าหมาย

          ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด แผลเป็นหดรั้งทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไปและอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวก อย่างน้อย 200 ราย ใน 59 จังหวัด พอ.สว.

            HNimg001

                     HNimg002               HNimg003

222867
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
217
323
2094
218834
6962
10159
222867
Your IP: 18.232.53.231
2019-08-24 18:46
August 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1