วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562
บริจาคตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป ได้รับพระราชทานเหรียญทอง และบริจาคตั้งแต่ 1,000-9,999 บาทจะได้รับพระราชทานเหรียญเงิน

กิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก

                   ในปี  พ.ศ.  2538  มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จึงจัดให้มีโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในถิ่น

ทุรกันดารห่างไกลคมนาคมโครงการนี้ดำเนินการร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมีจุดประสงค์ที่จะผ่าตัดตาคนที่ตาบอดจาก

ต้อกระจก (Cataract t Blind)ที่เรียกต้อกระจกตกค้าง (Backlog)แล้วตลอดระยะเวลา  20  ปีเต็มที่ผ่านมาการจักษุสาธารณสุขของประเทศ

มีการเปลี่ยนแปลง  มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจรักษาวิธีผ่าตัดต้อกระจกอย่างมากรวมทั้งการบริหารการจัดการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ

ให้ประชาชนได้รับการบริการการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดและทั่วถึงแต่ทุกครั้งที่ออกหน่วยคัดกรองต้อกระจกก็ยังพบต้อกระจกตกค้างอยู่เป็นจำนวน

มาก  จึงทำให้มูลนิธิสนับสนุนทีมจักษุแพทย์พัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผ่าตัดที่เปลี่ยนไป  และบริหารจัดการงาง

แผนงานโครงการประสานกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจึงทำให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

เป็นอย่างดียิ่ง

                   มูลนิธิ พอ.สว.  เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  และยังมีการ

ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้เทคโนโลยีประสบการณ์การทางการแพทย์แก่บุคลากรปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้เสียสละและเป็นผู้ให้ด้วยจิตอาสาในการ

ให้การบริบาลและการพยาบาลประชาชน  จึงได้บรรจุโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของมูลนิธิ พอ.สว.

 

วัตถุประสงค์

                   เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตาบอดจากต้อกระจกกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิม

 

 

210236
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
293
1345
207227
4490
6951
210236
Your IP: 3.81.73.233
2019-07-19 08:38
July 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4