วันเสาร์, 24 สิงหาคม 2562
บริจาคตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป ได้รับพระราชทานเหรียญทอง และบริจาคตั้งแต่ 1,000-9,999 บาทจะได้รับพระราชทานเหรียญเงิน

กิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก

                   ในปี  พ.ศ.  2538  มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จึงจัดให้มีโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในถิ่น

ทุรกันดารห่างไกลคมนาคมโครงการนี้ดำเนินการร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมีจุดประสงค์ที่จะผ่าตัดตาคนที่ตาบอดจาก

ต้อกระจก (Cataract t Blind)ที่เรียกต้อกระจกตกค้าง (Backlog)แล้วตลอดระยะเวลา  20  ปีเต็มที่ผ่านมาการจักษุสาธารณสุขของประเทศ

มีการเปลี่ยนแปลง  มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจรักษาวิธีผ่าตัดต้อกระจกอย่างมากรวมทั้งการบริหารการจัดการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ

ให้ประชาชนได้รับการบริการการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดและทั่วถึงแต่ทุกครั้งที่ออกหน่วยคัดกรองต้อกระจกก็ยังพบต้อกระจกตกค้างอยู่เป็นจำนวน

มาก  จึงทำให้มูลนิธิสนับสนุนทีมจักษุแพทย์พัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผ่าตัดที่เปลี่ยนไป  และบริหารจัดการงาง

แผนงานโครงการประสานกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจึงทำให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

เป็นอย่างดียิ่ง

                   มูลนิธิ พอ.สว.  เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  และยังมีการ

ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้เทคโนโลยีประสบการณ์การทางการแพทย์แก่บุคลากรปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้เสียสละและเป็นผู้ให้ด้วยจิตอาสาในการ

ให้การบริบาลและการพยาบาลประชาชน  จึงได้บรรจุโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของมูลนิธิ พอ.สว.

 

วัตถุประสงค์

                   เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตาบอดจากต้อกระจกกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิม

 

 

222870
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
220
323
2097
218834
6965
10159
222870
Your IP: 18.232.53.231
2019-08-24 18:50
August 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1