บริจาค

บริจาคโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาสะพานเหลือง ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 005-2-15198-8

แบบฟอร์มการรับบริจาคเงิน
หมายเหตุ

เรียนท่านผู้บริจาคทุกท่าน ถ้าท่านโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิ พอ.สว. แล้ว ขอให้แฟกซ์สำเนาใบนำฝากเงินพร้อม ชื่อ - ที่อยู่ ของท่านมายังมูลนิธิ พอ.สว.
ที่แฟกซ์หมายเลข 02-225-6930 (การเงิน) หรือส่งมาที่ 693 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2226-5666 ต่อ 2302, 2305   อีเมล์. financial@pmmv.or.th