รายชื่อจังหวัด พอ.สว.

ลำดับที่
จังหวัด
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ.
ลำดับที่ 1
จังหวัด เชียงใหม่
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 2
จังหวัด เชียงราย
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 3
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 4
จังหวัด น่าน
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 5
จังหวัด อุดรธานี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 6
จังหวัด นครพนม
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 7
จังหวัด สกลนคร
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 8
จังหวัด หนองคาย
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 9
จังหวัด เลย
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 10
จังหวัด ยะลา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 11
จังหวัด นราธิวาส
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 12
จังหวัด สงขลา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 13
จังหวัด นครศรีธรรมราช
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 14
จังหวัด ชุมพร
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 15
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 16
จังหวัด กาญจนบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 17
จังหวัด ราชบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 18
จังหวัด เพชรบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 19
จังหวัด อุบลราชธานี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 20
จังหวัด เพชรบูรณ์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่ 21
จังหวัด ตาก
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 22
จังหวัด อุตรดิตถ์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 23
จังหวัด พิษณุโลก
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 24
จังหวัด ตราด
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 25
จังหวัด ปราจีนบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 26
จังหวัด จันทบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 27
จังหวัด บุรีรัมย์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 28
จังหวัด ศรีสะเกษ
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 29
จังหวัด สุรินทร์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 30
จังหวัด ระนอง
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 31
จังหวัด สตูล
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 32
จังหวัด ปัตตานี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2514
ลำดับที่ 33
จังหวัด พัทลุง
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2514
ลำดับที่ 34
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2514
ลำดับที่ 35
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2515
ลำดับที่ 36
จังหวัด ชลบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2515
ลำดับที่ 37
จังหวัด พังงา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2516
ลำดับที่ 38
จังหวัด กระบี่
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2516
ลำดับที่ 39
จังหวัด ตรัง
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2516
ลำดับที่ 40
จังหวัด นครนายก
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2517
ลำดับที่ 41
จังหวัด ยโสธร
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2517
ลำดับที่ 42
จังหวัด นครราชสีมา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2517
ลำดับที่ 43
จังหวัด ระยอง
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2518
ลำดับที่ 44
จังหวัด ภูเก็ต
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2518
ลำดับที่ 45
จังหวัด ขอนแก่น
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2518
ลำดับที่ 46
จังหวัด ชัยภูมิ
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2520
ลำดับที่ 47
จังหวัด พะเยา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2520
ลำดับที่ 48
จังหวัด มุกดาหาร
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2525
ลำดับที่ 49
จังหวัด อำนาจเจริญ
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2537
ลำดับที่ 50
จังหวัด สระแก้ว
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2537
ลำดับที่ 51
จังหวัด หนองบัวลำภู
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2545
ลำดับที่ 52
จังหวัด กาฬสินธุ์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2553
ลำดับที่ 53
จังหวัด ร้อยเอ็ด
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2554
ลำดับที่ 54
จังหวัด บึงกาฬ
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2554
ลำดับที่ 55
จังหวัด มหาสารคาม
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2555
ลำดับที่ 56
จังหวัด แพร่
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2558
ลำดับที่ 57
จังหวัด สิงห์บุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2558
ลำดับที่ 58
จังหวัด อุทัยธานี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2558
ลำดับที่ 59
จังหวัด ชัยนาท
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2558
ลำดับที่ 60
จังหวัด สุโขทัย
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2562
ลำดับที่ 61
จังหวัด ลำปาง
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2562
ลำดับที่ 62
จังหวัด กำแพงเพชร
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2562
ลำดับที่ 63
จังหวัด ลำพูน
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2226-5666 ต่อ 2105 โทรสาร 0-2225-5510