รายชื่อจังหวัด พอ.สว.

ภาคกลาง

ลำดับที่
จังหวัด
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ.
ลำดับที่แต่งตั้ง
ลำดับที่ 1
จังหวัด เพชรบูรณ์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 20
ลำดับที่ 2
จังหวัด พิษณุโลก
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่แต่งตั้ง 23
ลำดับที่ 4
จังหวัด สิงห์บุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2558
ลำดับที่แต่งตั้ง 57
ลำดับที่ 5
จังหวัด อุทัยธานี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2558
ลำดับที่แต่งตั้ง 58
ลำดับที่ 6
จังหวัด ชัยนาท
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2558
ลำดับที่แต่งตั้ง 59
ลำดับที่ 7
จังหวัด สุโขทัย
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2562
ลำดับที่แต่งตั้ง 60
ลำดับที่ 8
จังหวัด กำแพงเพชร
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2562
ลำดับที่แต่งตั้ง 63

ภาคตะวันออก

ลำดับที่
จังหวัด
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ.
ลำดับที่แต่งตั้ง
ลำดับที่ 1
จังหวัด ตราด
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่แต่งตั้ง 24
ลำดับที่ 2
จังหวัด ปราจีนบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่แต่งตั้ง 25
ลำดับที่ 3
จังหวัด จันทบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่แต่งตั้ง 26
ลำดับที่ 4
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2515
ลำดับที่แต่งตั้ง 35
ลำดับที่ 5
จังหวัด ชลบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2515
ลำดับที่แต่งตั้ง 36
ลำดับที่ 6
จังหวัด นครนายก
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2517
ลำดับที่แต่งตั้ง 40
ลำดับที่ 7
จังหวัด ระยอง
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2518
ลำดับที่แต่งตั้ง 43
ลำดับที่ 8
จังหวัด สระแก้ว (แยก ปจ.)
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2537
ลำดับที่แต่งตั้ง 50

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่
จังหวัด
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ.
ลำดับที่แต่งตั้ง
ลำดับที่ 1
จังหวัด อุดรธานี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 1
ลำดับที่ 2
จังหวัด นครพนม
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 6
ลำดับที่ 3
จังหวัด สกลนคร
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 7
ลำดับที่ 4
จังหวัด หนองคาย
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 8
ลำดับที่ 5
จังหวัด เลย
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 9
ลำดับที่ 6
จังหวัด อุบลราชธานี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 19
ลำดับที่ 7
จังหวัด บุรีรัมย์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่แต่งตั้ง 27
ลำดับที่ 8
จังหวัด ศรีสะเกษ
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่แต่งตั้ง 28
ลำดับที่ 9
จังหวัด สุรินทร์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่แต่งตั้ง 29
ลำดับที่ 10
จังหวัด ยโสธร
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2517
ลำดับที่แต่งตั้ง 41
ลำดับที่ 11
จังหวัด นครราชสีมา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2517
ลำดับที่แต่งตั้ง 42
ลำดับที่ 12
จังหวัด ขอนแก่น
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2518
ลำดับที่แต่งตั้ง 45
ลำดับที่ 13
จังหวัด ชัยภูมิ
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2520
ลำดับที่แต่งตั้ง 46
ลำดับที่ 14
จังหวัด มุกดาหาร
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2525
ลำดับที่แต่งตั้ง 48
ลำดับที่ 15
จังหวัด อำนาจเจริญ (แยก อบ.)
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2525
ลำดับที่แต่งตั้ง 49
ลำดับที่ 16
จังหวัด หนองบัวลำภู (แยก อด.)
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2545
ลำดับที่แต่งตั้ง 51
ลำดับที่ 17
จังหวัด กาฬสินธุ์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2553
ลำดับที่แต่งตั้ง 52
ลำดับที่ 18
จังหวัด ร้อยเอ็ด
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2554
ลำดับที่แต่งตั้ง 53
ลำดับที่ 19
จังหวัด บึงกาฬ (แยก นค.)
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2554
ลำดับที่แต่งตั้ง 54
ลำดับที่ 20
จังหวัด มหาสารคาม
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2555
ลำดับที่แต่งตั้ง 55

ภาคตะวันตก

ลำดับที่
จังหวัด
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ.
ลำดับที่แต่งตั้ง
ลำดับที่ 1
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 15
ลำดับที่ 2
จังหวัด กาญจนบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 16
ลำดับที่ 3
จังหวัด ราชบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 17
ลำดับที่ 4
จังหวัด เพชรบุรี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 18
ลำดับที่ 5
จังหวัด ตาก
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่แต่งตั้ง 21

ภาคเหนือ

ลำดับที่
จังหวัด
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ.
ลำดับที่แต่งตั้ง
ลำดับที่ 1
จังหวัด เชียงใหม่
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 1
ลำดับที่ 2
จังหวัด เชียงราย
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 2
ลำดับที่ 3
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 3
ลำดับที่ 4
จังหวัด น่าน
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 4
ลำดับที่ 5
จังหวัด อุตรดิตถ์
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่แต่งตั้ง 22
ลำดับที่ 6
จังหวัด พะเยา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2520
ลำดับที่แต่งตั้ง 47
ลำดับที่ 7
จังหวัด แพร่
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2558
ลำดับที่แต่งตั้ง 56
ลำดับที่ 8
จังหวัด ลำพูน
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2562
ลำดับที่แต่งตั้ง 61
ลำดับที่ 9
จังหวัด ลำปาง
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2562
ลำดับที่แต่งตั้ง 62

ภาคใต้

ลำดับที่
จังหวัด
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ.
ลำดับที่แต่งตั้ง
ลำดับที่ 1
จังหวัด ยะลา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 10
ลำดับที่ 2
จังหวัด นราธิวาส
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 11
ลำดับที่ 3
จังหวัด สงขลา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 12
ลำดับที่ 4
จังหวัด นครศรีธรรมราช
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 13
ลำดับที่ 5
จังหวัด ชุมพร
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2512
ลำดับที่แต่งตั้ง 14
ลำดับที่ 6
จังหวัด ระนอง
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่แต่งตั้ง 30
ลำดับที่ 7
จังหวัด สตูล
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2513
ลำดับที่แต่งตั้ง 31
ลำดับที่ 8
จังหวัด ปัตตานี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2514
ลำดับที่แต่งตั้ง 32
ลำดับที่ 9
จังหวัด พัทลุง
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2514
ลำดับที่แต่งตั้ง 33
ลำดับที่ 10
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2514
ลำดับที่แต่งตั้ง 34
ลำดับที่ 11
จังหวัด พังงา
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2516
ลำดับที่แต่งตั้ง 37
ลำดับที่ 12
จังหวัด กระบี่
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2516
ลำดับที่แต่งตั้ง 38
ลำดับที่ 13
จังหวัด ตรัง
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2516
ลำดับที่แต่งตั้ง 39
ลำดับที่ 14
จังหวัด ภูเก็ต
โปรดเกล้าให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในปี พ.ศ. 2518
ลำดับที่แต่งตั้ง 44
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2226-5666 ต่อ 2105 โทรสาร 0-2225-5510