ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายราชสักการะเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 7 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทำพิธีถวายราชสักการะเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  พร้อมทั้งเยี่ยมชมการออกปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีทื่15 ทีมที่1 โรงเรียนโป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยมีนายฉลอง  จันทบาล หัวหน้าหน่วยทันตกรรมฯอธิบายการทำงานของหน่วยฯ ซึ่งกำแพงเพชรเป็นจังหวัดสมาชิกพอ.สว.ในปี2562 ลำดับที่ 62

ดูรายละเอียด

นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.นำคณะผู้บริหาร ดูงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 31 ตุลาคม 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.นำคณะผู้บริหาร ดูงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยตอนเช้าเยี่ยมดูงาน ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 100 เตียง จากนั้นเยี่ยมชม รพ.จุฬาภรณ์ ชั้นต่างๆ ,ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ(รพ.17 ไร่) ศูนย์หัวใจ,ห้องผ่าตัด,ศูนย์ภาพวินิจฉัย และร่วมรักษาเพื่อปวงชน จากนั้นเยี่ยมชม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ และการสาธารณสุข ศูนย์Simulation และในช่วงบ่ายเยี่ยมดูงาน ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถาบันฯ

ดูรายละเอียด