ข่าวประชาสัมพันธ์

เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.ชัยนาท 29สค.63

 29 สิงหาคม 2563

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ และอนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดย นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในฐานะเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดถวายรายงานการตรวจรักษาผู้ป่วย และพระองค์ท่านทอดพระเนตรผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในความอนุเคราะห์ของ มูลนิธิ พอ.สว.ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วงเช้า จากนั้น นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัด กล่าวถวายรายงานความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรม พอ.สว.จังหวัด จากนั้น ฝ่ายเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. โดยนายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ กล่าวเบิกตัวอาสาสมัคร พอ.สว.เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก อันได้แก่ เข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ จนครบ จากนั้น นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ นำอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดชัยนาท เข้าเฝ้าฯ นำอาสาสมัครร้องเพลง เดือนเพ็ญ และเพลง ดวงแก้วในดวงใจ ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงพระนิพนธ์ ด้วยพระองค์เอง เมื่อร้องเพลงเสร็จ พระราชทานพระราชดำรัส และพระราชทานพร แก่อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดชัยนาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ดูรายละเอียด

เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.สิงห์บุรี

 27 สิงหาคม 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึง ได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ตัวแทนเด็ก จากนั้น แพทย์หญิง ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ถวายรายงานการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ หน่วยแพทย์ พอ.สว.ทำการตรวจรักษาในตอนเช้า จากนั้นทอดพระเนตร ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิ พอ.สว.และพระราชทานทุนส่วนพระองค์แก่ผู้ป่วย จากนั้น นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ถวายรายงานความคืบหน้าของการการดำเนินกิจกรรม พอ.สว.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ต่อจากนั้น ฝ่ายเลขาธิการ โดยนายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.เบิกตัวผู้เข้ารับของพระราชทานที่ระลึก อันได้แก่ เข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. และเข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ จนครบ จากนั้น นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ ได้นำอาสาสมัคร พอ.สว.ชัยนาท เข้าเฝ้าฯ ร้องเพลงเดือนเพ็ญ และ เพลงดวงแก้วในดวงใจ ซึ่งเป็นเพลงที่พระองค์ทรงพระนิพนธ์ จากนั้น พระราชทานพระราชดำรัส และพระราชทานพร แก่อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดชัยนาท ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกร ชาวจังหวัดชัยนาทเป็นล้นพ้น

ดูรายละเอียด

เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.อุทัยธานี

 25 สิงหาคม 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยม หน่วยแพทย์ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึก แก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนเด็กนักเรียน จากนั้น นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุทัยธานี ถวายรายงานการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้ทำการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในช่วงเช้า ทอดพระเนตรผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิ พอ.สว.และพระราชทานทุนส่วนพระองค์แก่ผู้ป่วย จากนั้น นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุทัยธานี ถวายรายงานความคืบหน้าของกิจกรรรม พอ.สว.จังหวัดอุทัยธานี จากนั้น ฝ่ายเลขาธิการ โดยนายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ กล่าวเบิกตัวผู้เข้ารับของพระราชทานที่ระลึก อันได้แก่ เข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว.เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว.และโล่จนครบ   จากนั้นนายแพทย์ยุทธ โพธ่รามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.นำอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดอุทัยธานี เข้าเฝ้าฯ ร้องเพลงเดือนเพ็ญ และเพลงดวงแก้วในดวงใจ ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงพระนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง จากนั้นพระราชทานพระราชดำรัส และพระราชทานพร แก่อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดอุทัยธานี ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกร จังหวัดอุทัยธานี เป็นล้นพ้น

ดูรายละเอียด